תנאי שימוש

Glasses4u בע"מ (להלן Glasses4u"", "אנו", "שלנו", "אנחנו") מספקים באמצעות אתר האינטרנט שלנו (להלן ה"אתר") מגוון שירותים כולל מכירת משקפיים (יחד, ה"שירותים"). תנאי שימוש אלו (להלן ה"תנאים") קובעים את הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים. "אתה" או "שלך" משמעם משתמש בוגר באתר ובשירותים, או הורה או אפוטרופוס של כל קטין לו תאפשר גישה לאתר ולשירותים ועבורו אתה נושא באחריות מלאה.

נבקשך לקרוא בעיון את התנאים שכן תנאים אלו קובעים את הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים. עליך לקבל את התנאים קודם לשימוש באתר ובשירותים. בעצם שימושך באתר ו/או בשירותים (כולל כל התוכן המופיע באתר ו/או בשירותים), הנך מסכים לשני תנאים אלו וכן למדיניות הפרטיות שלנו המופיע ב  www. Glasses4u.co.il  ("מדיניות הפרטיות"). יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת. שימושך המתמשך באתר ו/או בשירותים ייחשב להסכמה לתנאים ששונו או עודכנו. באם אינך מסכים לאחד התנאים, אל לך להשתמש באתר ובשירותים כלל.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לנשים.

שימוש באתר ו/או בשירותים

Glasses4u מאפשר לך גישה ושימוש באתר ובשירותים בכפוף לתנאים של תנאים אלו לצורך אישי בלבד ולפיכך אינך רשאי לבצע שימוש מסחרי באתר, בשירותים או בתוכנם.

שימוש וגישה באתר ו/או בשירותים אינם תקפים במקומות בהם השימוש אסור. בשימושך באתר ו/או בשירותים הנך מתחייב ש (א) כלל מידע ההרשמה הנמסר על ידך נכון ומדויק, (ב) תעדכן את פרטיך באם ישתנו, (ג) גילך עולה על 18 שנים או ברשותך רשות של הורה או אפוטרופוס המתחייב להסכם זה, או באפשרותך להסכים לחוזה מחייב, ו (ד) שימושך באתר ו/או בשירותים אינו מפר אף תקנה או חוק ישים או אף מחויבות לצד שלישי.

אינך רשאי להשתמש בחלק או בכל התוכן בכדי ליצור מאגר מידע, מודפס או אלקטרוני.

הנך מכיר בכך ש Glasses4u רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו/או השירותים או כל חלק מהם ללא הודעה מוקדמת.

רישום באתר

ביכולתך להירשם ל Glasses4u ע"י מתן המידע המבוקש. לאחר השלמת תהליך ההרשמה תיצור חשבון Glasses4u. החשבון שלך מאפשר לך גישה לשירותים מסוימים המוצעים באתר, בכפוף לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות שלנו. ל- Glasses4u שמורה הזכות לסרב למשתמש לפתוח חשבון מכל סיבה שהיא, או להגביל את מספר החשבונות שכל משתמש יכול לפתוח, הכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על מנת ליצור חשבון, עליך לבחור שם משתמש וסיסמא. אינך רשאי לבחור בשם משתמש שכבר בשימוש של אדם אחר, ואינך רשאי לבחור בשם משתמש מגונה או פוגעני, או להשתמש בו בכל דרך שתפר את התנאים או המנהגים המקובלים. אינך רשאי למסור מידע שגוי בתהליך הרישום.

לא מומלץ לגלות את סיסמתך למשתמשים אחרים. Glasses4u לא יבקש ממך לגלות את סיסמתך. באם תשכח את הסיסמא שבחרת, ביכולתך לבקש שתישלח לך סיסמא חדשה לכתובת דוא"ל הרשום שלך.

הנך מתחייב להודיע ל Glasses4u במידית באם נעשה כל שימוש לא מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. הנך לגמרי אחראי לבטיחות מערכת המחשב שלך ולכל פעילות בחשבון שלך גם כאשר פעילויות כאלו לא בוצעו על ידך. Glasses4u לא יישא באחריות על כל אבדן או נזק הנגרם משימוש לא מורשה בחשבון או בסיסמא שלך, והינך מסכים לשפות ולא להטיל אשמה על Glasses4u עבור כל שימוש לא נכון או שימוש לא חוקי של חשבונך, כולל כל דואר שנשלח וכל היטלים ומיסים שהוטלו, אלא אם הודעת לנו באמצעות דוא"ל לכתובת info@Glasses4u.co.il שחשבונך נפרץ, וביקשת שנחסום גישה אליו. זה כולל שימוש לא חוקי או לא נכון של אדם לו הענקת רשות להשתמש בחשבונך. איננו מפקחים עבור, ואיננו יכולים להבטיח שנדע על או נמנע כל שימוש לא הולם באתר ו/או בשירותים.

 ביטול חשבון

הנך מסכים ש Glasses4u רשאי מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לבטל את החשבון שלך ולהוריד מהאתר ו/או מהשירותים כל תוכן הקשור לחשבון שלך. עילות לביטול שכזה עשויות לכלול: (1) תקופה ממושכת של חוסר פעילות, (2) הפרת לשון או רוח תנאים אלו, (3) התנהגות פוגענית, הונאה או הטרדה, או (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצד שלישי או לאינטרסים העסקיים של Glasses4u, ביחס לאמור לעיל, בין אם נעשה על ידך או על ידי אדם אחר המשתמש בחשבונך.

באם Glasses4u מאמין לפי שיקול דעתו הבלעדי שנעשתה הפרה של תנאים אלו או שאירעה התנהגות לא הולמת, אנו רשאים לבצע פעולה מתקנת אחרת מכל סוג שאנו רואים לנכון. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לחקור הפרות חשודות של תנאים אלו או התנהגות לא חוקית או לא הולמת באתר ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל סמכות לאכיפת חוק או צו משפטי המבקש או דורש מאיתנו לחשוף את הזהות, תוכן והתנהגות של כל מי שלדעתם הפר תנאים אלו או עסק בהתנהגות לא חוקית באתר ו/או בשירותים. ביכולתך לבקש סגירת חשבון ב Glasses4u בכל זמן ומכל סיבה שהיא ע"י שליחת דוא"ל ל info@Glasses4u.co.il. כל השעיה, סגירה או ביטול לא ישפיעו על מחויבויותיך ל Glasses4u ולבעלי הרישיון בכפוף לתנאים אלו (כולל אך לא מוגבל לבעלות, שיפוי והגבלת אחריות), אשר על ידי מובנם והקשרם מיועדים לשרוד השעיה, סגירה או ביטול שכזה.

תשלומים, החזרים

רכישה של משקפיים ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים עשויים להיות כפופים לתשלום ל Glasses4u וכן לכל צד שלישי. Glasses4u רשאי לעדכן מחירים בכל זמן ועת ללא התראה. כיום Glasses4u מקבל תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מוכרים, אך עשויים להוסיף או לשנות אמצעי תשלום לפי שיקול דעתם הבלעתי. עליך לכבד את התנאים של כל אמצעי תשלום בו תבחר. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל כל הזמנה באם התשלום המלא לא מתקבל במועד.

הנך האחראי הבלעדי לכל מס על סכומים שתשלם או שיוטל באתר ו/או בשירותים. Glasses4u ינכה חיובים ומסים מתאימים מכל סכום לתשלום, כנדרש על פי דין.

באם יתבצע ביטול ייתכנו דמי ביטול. אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל כל עסקה שיש לנו סיבה להאמין שבוצעה במרמה, כולל באמצעות שימוש לא מורשה של כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או כל אמצעי תשלום. תאריכי משלוח הינם השערה בלבד. משלוח, טיפול ומיסוי הינם נוספים אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בזמן הרכישה. Glasses4u יאפשר החזרים וזיכויים, בהתאם למדיניות ההחזרה שלנו כפי שנדרש על פי חוק ישים. אנו מקבלים החזרים של סחורה פגומה בתוך 14 יום בנוסף למשקפי מולטיפוקל לאחר תקופת הניסיון בת החודש. לא ננכה עלויות כגון משלוח וטיפול באם המשקפים סופקו במצב פגום. משלוח משקפי המולטיפוקל יהיו באחריות הלקוח.

קניין רוחני

Glasses4u ובעלי רישיונם הינם בעלי האתר ו/או השירותים, כולל זכויות רכוש של כל הקניינים הרוחניים ברחבי העולם, באתר, בשירותים ובתוכן, וכן של הסימנים המסחריים והלוגואים הכלולים בהם. אלא אם כן צוין אחרת אינך רשאי להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, להעניק רישיון משנה, להפיץ, לשדר מחדש, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת באתר, בשירותים או בכל תוכן שאנו מספקים. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר יוצרים, סימני מסחר, סימן שירות או זכות קניינית אחרת או הודעות ששולבו באתר, בשירותים או בתוכן שאנו מספקים. כל הסימנים המסחריים הינם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם, בהתאמה. אין באמור בתנאים מעניק לך כל זכות להשתמש בכל סימן מסחר, סימן שירות, לוגו, או שם מסחרי של Glasses4u או של צד שלישי כלשהו.

 האחריות שלך

התוכנה והטכנולוגיה העומדות בבסיס האתר ו /או השירותים הינן רכושו של Glasses4u, ואינך רשאי לעשות או לנסות (א) לפענח, להדר, לפרק, או להנדס לאחור אף אחת מהתוכנות המספקות את האתר ו / או השירותים, כולל על מנת לאפשר לך להעתיק או להוריד כל תוכן, (ב) לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחת האתר ו / או השירותים או תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן, (ג) להשתמש באתר, בשירותים ו / או בתוכן בהקשר למאמצים מסחריים כלשהם בכל דרך שהיא, (ד) להשתמש בכל רובוט, עכביש, חיפוש אתרים או יישום שליפה, או כל סוג אחר של מכשיר ידני או אוטומטי או תהליך עיבוד או אחזור, מידוד, כריתת מידע, או שכפול או עקיפת מבנה הניווט או הצגת האתר ו / או שירותים בכל דרך, (ה) קצירת, איסוף או כריית מידע אודות משתמשים אחרים של האתר ו / או השירותים, או (ו) שימוש או גישה לחשבון או לסיסמה של משתמש אחר ללא רשותו.

הצהרה והתחייבות

שימושך באתר ו / או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך ואחריותך בלבד. האתר ו / או השירותים מסופקים כמו שהם ובכפוף לזמינות, ללא אחריות מכל סוג שהיא מ- Glasses4u. Glasses4u מתנער מאחריות מפורשת, משתמעת או סטטוטורית מכל סוג שהיא, בהקשר לאתר, לשירותים, למוצרים ולשירותים המוצעים באמצעות האתר, השירותים ו / או התכנים, לרבות ללא אחריות על בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה. Glasses4u מתנער מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, (I) בעניין האבטחה, דיוק, אמינות, דייקנות וביצועים של האתר ו / או שירותים, או (II) שהאתר ו / או השירותים יתבצעו ללא שגיאות או לכך שכל שגיאה תתוקנה; או (III) ביחס לביצוע או דיוק, איכות, מטבע, שלמות או תועלת של כל מידע המסופק על ידי האתר ו / או השירותים.

תכנים באתר ו / או בשירותים מגיעים ממגוון מקורות. Glasses4u מנסה לדייק ככל האפשר. יחד עם זאת, Glasses4u אינו ערב לכך שכל אומדן או תיאור מדויק, שלם, מהימן, עדכני או נקי משגיאות.         Glasses4u אינו אחראי לדיוק, תועלת, בטיחות, הולמות או זכויות קניין רוחניות של תכנים שפורסמו באתר ו / או בשירותים, בין אם נגרמו על ידי משתמשים או על ידי כל ציוד או תכנות הקשורים או המשומשים באתר ו / או בשירותים. Glasses4u  אינו יכול ואינו לוקח כל אחריות בגין כל הסתמכות שלך במידע כאמור. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן טעויות, אי-דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן תוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת (גם לאחר ביצוע הזמנה).

על אף שמשתמשים נדרשים להסכים לתנאים הללו, יתכן כי משתמשים אחרים (לרבות משתמשים לא מורשים) יפרסמו או יעבירו חומרים פוגעניים (אם מבחינה דתית, אתנית או אחרת) או חומרים מגונים אליהם אתה עלול להיחשף, ואתה מסכים בזאת לוותר על כל זכויות משפטיות או זכויות יושר או סעדים שיש לך או שיהיו לך נגד Glasses4u ביחס אליהם. יתכן שאנשים אחרים יוכלו לקבל מידע אישי אודותיך עקב שימושך באתר ו / או בשירותים. אין אנו אחראים על שימוש בכל מידע אישי שאתה חושף באתר ו / או בשירותים. אנא בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם באתר ו / או בשירותים או מעביר לאחרים. אנו מתנערים מכל אחריות, ללא קשר לעילת התביעה, למעשים או מחדלים של חברים או משתמשים אחרים (כולל משתמשים בלתי מורשים), בין אם מעשים או מחדלים אלו מתרחשים במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

אף ייעוץ או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר יתקבל ממך על ידי Glasses4u, לא ייצר אחריות שלא נקבעה במפורש בתנאים אלו. אם תבחר להסתמך על המידע כאמור, אתה עושה זאת אך ורק באחריותך הבלעדית. מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות מסוימת. לפיכך, יתכן שחלק מן ההדרות שלעיל אינן חלות עליך.

הגבלת אחריות

Glasses4u מתנער מאחריות לכל טעות, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו התקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשה, או שינוי של תוכן כלשהו. Glasses4u אינו אחראי לאף בעיה או תקלה טכנית של כל רשת טלפון או קווים, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל של כל דוא"ל בשל בעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר ו /או בשירותים, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובעים מהשתתפות או הורדת חומרים הקשורים לאתר ו / או לשירותים. בשום מקרה Glasses4u לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק, לרבות פציעה גופנית או מוות, הנובע משימוש באתר ו / או בשירותים, מכל תוכן שהתפרסם באתר זה ו / או בשירותים, או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו / או השירותים, בין אם באופן מקוון או לא מקוון.

בשום מקרה לא יהיה Glasses4u או מי ממנהליה, עובדיה, או סוכניה אחראים כלפיך בגין נזקים כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, עקיפים, מקריים, מיוחדים, עונשיים או תוצאתיים, הנובעים מתוך או מהקשר השימוש שלך באתר, בשירותים או בתכנים, לרבות אך לא מוגבלים לאיכות, לדיוק, או לתועלת המידע המסופק כחלק או באמצעות האתר ו / או השירותים, בין אם הנזקים צפויים מראש ובין אם Glasses4u עודכן בנוגע לאפשרות קיומם של נזקים מעין אלו. הגבלת האחריות הנ"ל תחול במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט הרלבנטי ובשום מקרה האחריות המצטברת של Glasses4u כלפיך לא תעלה על הסכומים ששולמו ל Glasses4u לשימוש באתר ו / או בשירותים. אם עדיין לא ביצעת אף תשלום ל- Glasses4u עבור השימוש באתר ו / או בשירותים, אזי ל- Glasses4u לא תהיה כל אחריות כלפיך.

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולמנוע פגיעה ב Glasses4u והעובדים, הדירקטורים, נושאי המשרה, קבלני משנה וסוכנים של כל אחד, וכנגד כל תביעה, נזק, או עלויות או הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר) שעולות במישרין או בעקיפין מ: (א) הפרה של תנאים אלו על ידך או על ידי מי שמשתמש במחשב או בסיסמה שלך, (ב) כל תביעה, אובדן או נזק היוצא מהשימוש שלך או מניסיון השימוש שלך(או אי יכולת השימוש) באתר ו / או בשירותים, לרבות כל עסקה שאתה מנהל או מנסה לנהל,(ג) הפרת כל חוק או תקנה, (ד) הפרת כל זכות של כל צד שלישי, ו- (ה) כל עניין אחר אשר עליו הנך אחראי להלן או על פי חוק. הנך מסכים שהשימוש שלך באתר ו / או בשירותים יהיה בהתאם לכל החוקים, התקנות וההנחיות הישימים.

קישורים באתר Glasses4u

חלקים של האתר ו / או השירותים (לרבות, ללא הגבלה, פרסומות) עשויים לכלול קישור או שימוש באתרים ובשירותים השייכים לצד שלישי. האתר ו / או השירותים עשויים גם לספק לך קישורים כדי שתוכל לגשת לאתרים ו / או לשירותים של ספקים או קמעונאים מצד שלישי. אין לנו שליטה כלל על אתרי אינטרנט של צד שלישי ו / או שירותים, וכל שימוש של אתרי צד שלישי ו / או שירותים באחריותך בלבד. בנוסף, Glasses4u אינו יכול לקחת אחריות על אף תשלום המועבר והמוגש באמצעות אתרים ו / או שירותים צד שלישי , או על מדיניות הפרטיות של כל אתר ו / או שירותים כאלו. Glasses4u אינו אחראי על תוכן או זמין באמצעות אתרים ו / או שירותים כאלה. Glasses4u אינו מאשר אף מוצר המוצע על ידי צד שלישי ואנו קוראים למשתמשים שלנו לנקוט במשנה זהירות בעת שימוש באתרים ו / או בשירותים של צד שלישי.

כללי

על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. התנהגותך עשויה להיות גם כפופה לחוקים מקומיים, לאומיים וחוקי מדינה אחרים. כל פעולה שתובא בהקשר לתנאים, אתר ו / או שירותים אלו יובאו באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב / יפו והנך מסכים באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט שלהם. בכל פעולה לאכיפת הסכם זה, יהיה הצד המוביל אחראי לשלם עלויות ושכר טרחת עורכי הדין. כל עילת תביעה נגד Glasses4u יש להביא בתוך שנה אחת (1) שנה מיום שעילת התביעה כאמור התעוררה. במקרה שהוראה כלשהי של תנאים אלו תימצא בלתי ניתנת לאכיפה, תנאי זה יוחלף בהוראה שניתנת לאכיפה אשר תשיג את השפעת ההוראה המקורית הקרובה ביותר, ויתר תנאי תנאים אלה יוותרו בתוקף מלא. אף דבר שנקבע בהסכם זה לא יוצר כל סוכנות, תעסוקה, מיזם משותף, או יחסי שותפות בינך לבין Glasses4u או מאשר לך לפעול בשם Glasses4u. מלבד המפורש בתנאים אלו, תנאים אלו מהווים את ההסכם המלא בין Glasses4u לבינך בנוגע לנושא הנדון כאן, וכל יתר ההסכמים הקיימים בינינו בנוגע לכך מבוטלות בזאת. אנו רשאים להקצות את זכויותינו והתחייבויותינו להלן לכל צד שלישי ללא הודעה מוקדמת. אינך רשאי להקצות אף אחת מזכויותיך או חובותיך להלן, וכל הקצאה תוך הפרה של האמור לעיל יהיה חסר תוקף. אף ויתור על כל הפרה או מחדל להלן לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או  עוקבים. אנו רשאים לשמור ארכיון של כלל או חלקים של האתר ו / או השירותים, אך אין אנו יכולים להבטיח כי כל דבר זמין באתר ו / או בשירותים, או כל רישום או מידע הנוגעים לאתר ו / או לשירותים, יועברו לארכיון או שארכיון כלשהו יישמר או יעמוד לרשות הציבור. אנו רשאים למחוק כל מידע כזה ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

.